وێنەى ئەو ماڵەى مامۆستا تێيدا ژيا تا وەفاتى

لەم وێنانەدا وێنەى ئەو ماڵە دەبينن كە مامۆستا تيايدا ژياوەو تێيدا وەفاتى كردووە.  رحمه الله.

ماڵى مامۆستا له هەلەبجەى شەهيد بوو لەگەرەكى شەهيدان. 

سەردان 306